Privacy statement

Privacy statement van AEN (Acquoy Energie Neutraal)

Persoonsgegevens die wij verwerken

AEN verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van de vereniging en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres

Waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren

• Je te informeren over wijzigingen van onze activiteiten dan wel uit te nodigen voor

activiteiten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AEN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris van AEN.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AEN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij het beëindigen van je lidmaatschap worden je gegevens gewist, tenzij er nog een verplichIng van of naar jou open staat en/of tenzij jij toestemming geeft tot het toevoegen van de relevante gegevens aan de lijst van oud-leden.

Delen van persoonsgegevens met derden

AEN verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AEN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en, indien nodig, te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AEN.