Laatste nieuws:

Werkgroep AEN wordt een Vereniging
Op 23 maart 2022 hebben Mark van den Baar en Christoph Blans als vertegenwoordigers van de werkgroep AEN bij de notaris de oprichtingsakte van de Vereniging Acquoy Energie Neutraal ondertekend. Daarmee is de werkgroep AEN overgegaan in een vereniging. De leden van de werkgroep vormden het voorlopige bestuur.

De deelnemers aan het zonnedakproject bij Piet Bullee kunnen lid worden van de Vereniging AEN.

Doel van de vereniging is het bevorderen van duurzaamheid in Acquoy. 
In de statuten is de oorspronkelijke werkgroep-doelstelling verbreed van het werven van zonnedaken naar ook andere duurzaamheidsprojecten zoals ondersteuning van onderzoek naar alternatieve energie- of warmtebronnen, van energiebesparende maatregelen en bijvoorbeeld onderzoek naar de opslag van energie. Voor nieuwe projecten kunnen inwoners van Acquoy zich als deelnemer aanmelden met daarbij de mogelijkheid lid te worden van de Vereniging AEN.

Eerste Algemene Ledenvergadering 
Op 19 mei 2022 is in de Schakel de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden waarvoor alle deelnemers aan het zonnedakproject zijn uitgenodigd. Naast het voorlopige bestuur waren vier deelnemers op de vergadering aanwezig.

Op deze vergadering hebben de aanwezigen zich geregistreerd als lid van de vereniging en daarmee stemrecht verkregen. De ledenvergadering heeft het maximale aantal bestuursleden vastgesteld op vijf personen. Vervolgens zijn bij acclamatie de voorlopige bestuursleden gekozen tot definitieve bestuursleden. De contributie is vastgesteld op nihil, al kan de ledenvergadering daar in de toekomst een gewijzigd besluit over nemen.

Een volledig verslag van deze vergadering is aan alle deelnemers van het zonnedakproject per mail toegestuurd. 

De deelnemers aan het zonnedakproject die niet bij de ALV aanwezig waren, zijn uitgenodigd zich alsnog registreren als lid van de Vereniging AEN.