FAQ

Veelgestelde vragen

1. Kunnen alleen particulieren meedoen aan het project?
Als eerste voorwaarde geldt dat je over een eigen kleinverbruikersaansluiting (3x80A) moet beschikken. Heeft u die en woont u in Acquoy en omgeving dan kunnen particulieren, huurders, ondernemers, sportverenigingen, VvE’s, scholen, stichtingen meedoen. Voor ondernemers geldt de beperking dat zij tot maximaal 20% van de totale investering in een project mogen deelnemen.

2. Zit er een maximum aan het aantal panelen waarmee je deelneemt?
Voor particulieren in principe niet, voor ondernemers wel (zie vraag 1). De Coöperatie Duurzaam West Betuwe kan wel een maximum aan de deelname per lid stellen bijvoorbeeld om zoveel mogelijk deelnemers de mogelijkheid te bieden aan het project mee te doen. Als er een te groot bedrag wordt ingeschreven zal het maximum van € 10.000 worden teruggebracht tot waarop het gezamenlijke bedrag net voldoende is.

3. Krijg je als deelnemer je eigen panelen?
Nee, de panelen zijn eigendom van de Coöperatie, want dat is een vereiste van de subsidieregeling waar we gebruik van maken. Er wordt ook geen specifiek paneel of plekje op het dak aan uw inleg gekoppeld.

4. Als je al zonnepanelen op je eigen dak hebt liggen, kun je dan toch meedoen aan dit project?
Zeker kunt u dan meedoen. Er zijn geen beperkingen (meer) anders dan het lidmaatschap van Coöperatie Duurzaam West Betuwe en de kleinverbruikersaansluiting die ieder lid moet hebben.

5. Hoeveel deelnemers kent dit project?
Antwoord nog niet bekend

6. Hoe wordt gegarandeerd dat we het dak de gehele looptijd van het project kunnen gebruiken?
Dit wordt geregeld door een zogenaamde Opstalovereenkomst tussen de dakeigenaar, hier de familie Bullee en de Coöperatie Duurzaam West Betuwe. Met een recht van opstal kan de Coöperatie dus zonnepanelen in eigendom hebben zonder dat hij eigenaar is van het gebouw waarop ze liggen. Bij een opstalovereenkomst heeft de dak eigenaar de plicht om de installatie te dulden en ook vrij van schade en hinder te houden. De Coöperatie is als opstalnemer aansprakelijk voor de eventuele schade die door de installatie ontstaat en sluit hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af.

De opstalovereenkomst moet er tevens voor zorgen dat het juridische eigendom van de installatie bij de Coöperatie blijft en niet vervalt aan de dak eigenaar. Een recht van opstal wordt door middel van een notariële akte ingeschreven in het kadaster en wordt dus bij eventuele verkoop van het pand overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De opstalovereenkomst is inmiddels gesloten.


7. Welke maatregelen worden er genomen om de productie van elektriciteit op peil te houden zodat het rendement kan worden gehaald?
De Coöperatie Duurzaam West Betuwe gaat alleen in zee met gecertificeerde leveranciers. Bovendien laten we een onafhankelijke derde partij een zogenaamde opleverinspectie uitvoeren. Dit wordt ook geëist door de verzekeraars. Met de leverancier spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en onderhoud van de systemen. Ook komen wij contractueel garanties op de kwaliteit van de installatie en op het productievermogen overeen. Deze variëren van 12 tot 20 jaar.

8. Zijn er naast de eenmalige investering nog andere kosten?
Nee, voor de deelnemer zijn er geen andere kosten gedurende de looptijd van het project, calamiteiten daargelaten. De Coöperatie Duurzaam West Betuwe verkoopt de opgewekte energie en uit de opbrengst worden de exploitatiekosten betaald en waar nodig worden er reserves aangehouden.

9. Word je door deelname afhankelijk van een bepaalde energieleverancier?
Nee, de Coöperatie Duurzaam West Betuwe verkoopt de stroom aan een Energiemaatschappij. Die heeft een contract met de Coöperatie, niet met de individuele deelnemer.

10. Wat gebeurt er met de panelen als je gaat verhuizen?
Verhuizen is geen probleem. Je blijft deelnemer, tenzij je zelf de lening opzegt. Dat kan volgens de leningsovereenkomst die de Coöperatie Duurzaam West Betuwe met iedere deelnemer afsluit.

11. Hoe worden de rechten en de plichten vastgelegd?
Deze worden geregeld in een lening overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de deelnemers en de Coöperatie Duurzaam West Betuwe waarin de rechten en plichten van de Coöperatie en de deelnemers nader worden vastgelegd. De lening overeenkomst is een aparte overeenkomst die geldt naast hetgeen is geregeld ten aanzien van het lidmaatschapsrecht in de statuten van de Coöperatie en in het leningreglement.

12. Hoe vult Coöperatie Duurzaam West Betuwe de financiële verantwoording van het project in?
De Coöperatie is voorstander van het model van één Coöperatie met verschillende projectafdelingen. In die afdelingen bevinden zich de leden die deelnemen in eenzelfde project. De verschillende afdelingen beheren hun eigen projecten. Jaarlijks wordt daarvan verslag gedaan in de Algemene Ledenvergadering.
Geen velden gevonden.